GLOBAL NEWS RSS Tin Tức GLOBAL NEWS Mới Cập Nhật

OutSystems To Champion Future of Generative AI for Development, IT, and Digital Transformation at ONE Conference

Oleksandr Matvitskyy, innovation expert and a Senior Director Analyst at Gartner® announced as a speaker SINGAPORE, April 24, 2024 /PRNewswire/ -- OutSystems, a global leader in enterprise low-code application development, today announced ONE: OutSystems NextStep Experience, a conference aimed at showcasing the next generation of app development with generative AI.

SymphonyAI Launches AI-Based SensaAI for Sanctions, Powering Risk Detection and Turbocharging Sanctions Screening in Asia Pacific

Industry-leading AI model pre-trained on extensive global sanctions data and expertise works out-of-the-box to augment existing sanctions screening solutions BANGKOK, April 23, 2024 /PRNewswire/ -- SymphonyAI, a leading provider of predictive and generative enterprise AI SaaS solutions, today announced the availability of SensaAI for sanctions, a platform-agnostic "AI upgrade" for any sanctions solution in Asia Pacific (APAC) at Money20/20 Asia.

Expanded SAS Viya uses generative AI to accelerate customer productivity

Leading data and AI platform helps explain and integrate large language models to augment existing processes; SAS Data Maker will address critical challenges without compromising sensitive data LAS VEGAS, April 18, 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- So many organizations have jumped on the GenAI bandwagon in the last year, but are those efforts delivering results yet? If the organization uses the SAS® Viya® data and AI platform, the answer is a resounding yes.

SAS advances industry solutions with packaged AI models

Tailored, lightweight AI models facilitate rapid deployment with low overhead LAS VEGAS, April 18, 2024 /PRNewswire/ -- SAS INNOVATE -- Today at SAS Innovate, SAS – a pioneer in data and AI solutions – unveiled a game-changing approach for organizations to tackle business challenges head-on.

LG CNS Reinforces the DX Alliance with U.S. Startups

Invite more than ten startups specializing in generative AI and enterprise software testing to explore potential collaboration with LG CNS at 'Startup Day' -  Generative AI: Startups focusing on GPU infrastructure, AI model training and inference optimization, etc.

Eaton hợp tác với Red Dot Analytics với mục tiêu cải thiện hiệu quả năng lượng và khả năng phục hồi hoạt động của trung tâm dữ liệu bằng các giải pháp hỗ trợ trí tuệ nhân tạo

Quan hệ hợp tác mới này sẽ tập trung vào phát triển nhiều giải pháp trung tâm dữ liệu, bao gồm khả năng tự động hóa, tối ưu hóa và công nghệ sử dụng hiệu quả năng lượng tích hợp AI SINGAPORE, 12/04/2024 /PRNewswire/ -- Công ty quản lý năng lượng thông minh Eaton đã công bố quan hệ hợp tác với Red Dot Analytics (RDA) trong hoạt động phát triển các trường hợp sử dụng và giải pháp chuyên sâu về AI cho trung tâm dữ liệu trong các lĩnh vực bao gồm bảo trì dự đoán, phát hiện vấn đề bất thường và tối ưu hóa mức độ hiệu quả của năng lượng.

Eaton collaborates with Red Dot Analytics to improve data center operational resilience and energy efficiency with artificial intelligence-enabled solutions

This new collaboration will focus on the development of multiple data center solutions, including AI-driven automation capabilities, optimization, and energy efficiency technologies SINGAPORE, April 11, 2024 /PRNewswire/ -- Intelligent power management company Eaton has announced its collaboration with Red Dot Analytics (RDA) to develop AI-focused solutions and use cases for data centers in areas including predictive maintenance, anomaly detection, and energy efficiency optimization.

Gaming giant Gravity Game Vision partners with global fintech EBANX to enhance the 'Ragnarok Origin: Roo' experience in Latin America

The partnership of the South Korean gaming giant and the leading payments company specializing in rising markets aims to redefine Latin America's gaming landscape with enhanced payment solutions and modernized gameplay experience CURITIBA, Brazil, HONG KONG and SEOUL, South Korea, April 9, 2024 /PRNewswire/ -- Gravity Game Vision, the South Korean gaming giant Hong Kong Branch, announced today a strategic partnership with EBANX, a global technology company specializing in payments for rising markets, to elevate the gaming experience of Ragnarok Origin: ROO in Latin America.

Công cụ đám mây thông minh (ICE) của VVDN đi vào HOẠT ĐỘNG trên Google Cloud Marketplace

ICE của VVDN - Nền tảng Internet vạn vật (IoT) thông minh để quản lý thiết bị doanh nghiệp toàn diện sẽ tích hợp với bộ sản phẩm AI tạo sinh để cung cấp các giải pháp thích ứng với tương lai  GURUGRAM, Ấn Độ, ngày 8 tháng 4 năm 2024 /PRNewswire/ -- Nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp phần mềm, kỹ thuật sản phẩm, sản xuất điện tử trên toàn cầu VVDN Technologies đã công bố ra mắt thành công Nền tảng đám mây IoT thông minh của công ty là Công cụ đám mây thông minh (ICE) trên Google Cloud Marketplace nhờ mối quan hệ cộng tác nhiều năm với Google Cloud.

VVDN's Intelligent Cloud Engine (ICE) Goes LIVE on Google Cloud Marketplace

VVDN's ICE - A Smart IoT Platform for end-to-end enterprise device management will integrate with the Generative AI suite for future-ready solutions GURUGRAM, India, April 8, 2024 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, a global provider of software, product engineering, electronic manufacturing services, and solutions, has announced the successful launch of its Smart IoT Cloud Platform, Intelligent Cloud Engine (ICE), on Google Cloud Marketplace resulting from its multi-year collaboration with Google Cloud.

SEABW tiết lộ Danh sách diễn giả và Ngày giới thiệu sản phẩm dành cho các nhà phát triển và đầu tư Web3

SEABW đang dần trở thành sự kiện kết nối, cộng tác và thảo luận về ngành công nghiệp Web3 lớn nhất Thái Lan Sự kiện này sẽ mang đến cho người tham dự những hiểu biết sâu sắc về việc áp dụng Web3 ở khu vực Đông Nam Á, cũng như các quy định và sản phẩm từ ngành công nghiệp Web3 của địa phương BANGKOK, 04/04/2024 /PRNewswire/ -- Tuần lễ Blockchain Đông Nam Á (SEABW), một hội nghị blockchain hàng đầu về bối cảnh phát triển của ngành công nghiệp Web3 ở khu vực Đông Nam Á, rất vui mừng được công bố danh sách diễn giả cho hội nghị SEABW chính.

Intella X Launches 'Adventure': Rewarding Traditional Gameplay with Web3 Rewards

PANGYO, South Korea, April 4, 2024 /PRNewswire/ -- NEOWIZ, the South Korean gaming powerhouse, proudly unveils 'Adventure,' a transformative service on its Web3 gaming platform, Intella X, setting the stage for one of the most anticipated and awaited token airdrop of 2024.

Intella X cho ra mắt "Adventure": Phương thức trao thưởng cho lối chơi game truyền thống bằng phần thưởng Web3

PANGYO, Hàn Quốc, 04/04/2024 /PRNewswire/ -- NEOWIZ, công ty game hàng đầu của Hàn Quốc, tự hào ra mắt "Adventure", một dịch vụ đột phá trên nền tảng game Web3, Intella X, đặt nền móng cho một trong những chương trình phát hành token được mong đợi và chờ đợi nhất năm 2024.

RSN Recognized Among Top 500 High-Growth Companies in Asia-Pacific by Financial Times

SEOUL, South Korea, April 3, 2024 /PRNewswire/ -- RSN, a leading player in AI-driven big data analytics, has secured a prestigious spot in the coveted "2024 Asia-Pacific High Growth Company" list, announced by none other than the renowned Financial Times.

iValue là nhà phân phối giá trị gia tăng cho Google Cloud trong phạm vi Ấn Độ, Đông Nam Á (SEA) và Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC)

BANGALORE, Ấn Độ, ngày 2 tháng 4 năm 2024 /PRNewswire/ -- Nhà cung cấp các giải pháp và dịch vụ CNTT tích hợp nổi bật trên khắp khu vực Châu Á – Thái Bình Dương là iValue Group tự hào tuyên bố sẽ trở thành nhà phân phối giá trị gia tăng cho các giải pháp Google Cloud trong phạm vi Ấn Độ, Đông Nam Á (SEA) và SAARC.