GLOBAL NEWS RSS Tin Tức GLOBAL NEWS Mới Cập Nhật

SGEntertec Officially Launches Bounty City: A Revolutionary New VR-based FPS

Already with 35,000 players worldwide, the game delivers brand-new FPS experiences with its distinctive three-way battle system SEOUL, South Korea, July 18, 2024 /PRNewswire/ -- SGEntertec, a Korean VR game development company, is officially announcing the launch of Bounty City, its groundbreaking VR-based first-person shooter (FPS) game.

Zeki Launches Dataset on Snowflake Marketplace

Human capital intelligence AI datasets enable organisations to identify and predict the individuals and companies most likely to produce the next generation of AI-related innovation LONDON, July 17, 2024 /PRNewswire/ -- Zeki, a UK-founded data company, announced today that select datasets are now available on Snowflake Marketplace.

Dữ Liệu Đáng Tin Cậy Hôm Nay Thúc Đẩy AI của Ngày Mai tại Chuỗi Sự Kiện EVOLVE24 của Cloudera

Các hội nghị toàn cầu của Cloudera hiện đã mở đăng ký, hội nghị được thiết kế để mang sức mạnh của kho dữ liệu lai và AI doanh nghiệp trực tiếp đến khách hàng và đối tác trên toàn thế giới SANTA CLARA, California, ngày 12 tháng 7 năm 2024 /PRNewswire/ -- Cloudera, công ty dữ liệu về AI doanh nghiệp đáng tin cậy, sẽ tổ chức một loạt hội thảo về dữ liệu và AI trên toàn cầu.

Milieu Insight cements global reach with latest enhancements to survey and market research platform, Canvas

Stronger distribution capabilities and automated data integration will empower brands to conduct online survey research and manage their owned communities across 150 countries SINGAPORE, July 10, 2024 /PRNewswire/ -- Leading survey software firm, Milieu Insight, released major product enhancements that will further efforts to ease consumer research processes and community management for brands, all within a single platform.

Milieu Insight củng cố sự hiện diện toàn cầu với những cải tiến mới nhất của nền tảng khảo sát và nghiên cứu thị trường, Canvas

Năng lực phân phối mạnh mẽ hơn và tích hợp dữ liệu tự động sẽ hỗ trợ cho các thương hiệu trong việc thực hiện nghiên cứu khảo sát trực tuyến và quản lý cộng đồng của họ trên 150 quốc gia SINGAPORE, 10/07/2024 /PRNewswire/ -- Công ty phần mềm khảo sát hàng đầu, Milieu Insight, đã tung ra thị trường các cải tiến sản phẩm lớn để tiếp tục nỗ lực hỗ trợ quy trình nghiên cứu người tiêu dùng và quản lý cộng đồng trở nên dễ dàng hơn cho các thương hiệu.

CKGSB Professor Quantified Value of Personal Data in E-Commerce

BEIJING, July 5, 2024 /PRNewswire/ -- In a world where e-commerce platforms offer consumers an overwhelming array of products, data assets are the linchpins of digital platform operations as data-driven algorithm recommendations help users discover and purchase their desired items.

CapitaLand Investment launches research paper on 'Asia Pacific Data Centre Investment Strategies in the Age of Digitalisation'

 Strong secular tailwinds drive investors' interest in the region's sector SINGAPORE, July 5, 2024 /PRNewswire/ -- CapitaLand Investment (CLI) has launched its latest research paper on investment strategies for Asia Pacific's (APAC) data centre (DC) industry as part of its 'Perspectives' research series.

NGƯỜI CHƠI ĐÃ CÓ THỂ ĐĂNG KÝ TRẢI NGHIỆM THỬ TỰA GAME MAPLESTORY N NGAY HÔM NAY

Thời hạn đăng ký là đến hết ngày 7 tháng 7; Người chơi trải nghiệm được lựa chọn thông qua cuộc khảo sát trên trang web chính thức Quá trình trải nghiệm sớm bắt đầu từ ngày 24 tháng 7 và diễn ra trong 10 ngày sau đó để đảm bảo chất lượng cơ sở hạ tầng và sự ổn định của trò chơi ABU DHABI, UAE, 1/7/2024 /PRNewswire/ -- NEXPACE đã thông báo bắt đầu mở đơn đăng ký trải nghiệm sớm tựa game MapleStory N vào ngày hôm nay (ngày 1 tháng 7).

MAPLESTORY N KICKS OFF REGISTRATION FOR PIONEER TEST TODAY

Registration opens until July 7; Testers to be selected via survey on the official website Pioneer Test begins on July 24 for 10 days to ensure game's infrastructure and stability ABU DHABI, UAE, July 1, 2024 /PRNewswire/ -- NEXPACE announced the commencement of registration for MapleStory N's Pioneer Test today (July 1).