ESPORT RSS Tin Tức ESPORT Mới Cập Nhật

Thích thì chơi FF: Sự kiện Free Fire nhận skin kéo dài đến khi nào?

Thích thì chơi FF: Sự kiện Free Fire là sự kiện nhận skin miễn phí sẽ chỉ ra diễn ra trong vòng 1 tuần. Và người chơi sẽ phải chăm chỉ một chút nếu muốn sở hữu trang phục cực chất này.