PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Cốt truyện Remnant 2: Yaesha và N’Erud (P.3)

Trong khi N’Erud là một chiếc phi thuyền trong hình dạng hành tinh, tràn đầy công nghệ cao và những xác chết di động, thì Yaesha là một thế giới hoang sơ bị xâm chiếm bởi The Root, mà nhân vật chính của những phần Remnant trước chính là tác nhân chủ yếu.