Thuê Server Giá Chỉ 1.650.000Đ / Tháng !!

PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Bằng sáng chế của PlayStation về hệ thống 'auto' khi chơi game

Bằng sáng chế mới của Playstation đưa ra một khái niệm cho AI, bằng cách xem phong cách chơi và hành vi của bạn nhầm học hỏi để thay thế bạn chơi game trong những lúc khó khăn hoặc bạn cần nghỉ ngơi .