PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Nhận loạt điểm số gần như tuyệt đối, Game of the Year gọi tên Final Fantasy 7 Rebirth

Dù chưa được ra mắt nhưng Final Fantasy 7 Rebirth đã tạo nên một ấn tượng vô cùng tốt đối với những chuyên trang đánh giá nổi tiếng thế giới, từ đó tạo nên sự hào hứng tột độ dành cho cộng đồng game thủ