KHÁM PHÁ RSS Tin Tức KHÁM PHÁ Mới Cập Nhật

Những nhân vật nữ tội nghiệp nhất trong thế giới Kim Dung (P.2)

Không như những nữ chính trong tiểu thuyết của Kim Dung, những Tiểu Chiêu, A Tử, Quách Tương, Nghi Lâm… đều có số phận đáng thương và không có hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu.

Những nhân vật nữ tội nghiệp nhất trong thế giới Kim Dung

Không như những nữ chính trong tiểu thuyết của Kim Dung, những Tiểu Chiêu, A Tử, Quách Tương, Nghi Lâm… đều có số phận đáng thương và không có hạnh phúc trọn vẹn với tình yêu.