Kzing

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

2 trang phục mới của Blitzcrank đã ra mắt và hãy cùng ngắm nhìn loạt hình ảnh này nhé.

Mặc dù rất ít được ưa chuộng như trước nhưng khi Blitzcrank rơi vào tay Cao thủ thì thực sự là 1 nỗi ám ảnh với bộ đôi đường dưới đối phương. Mới đây, Riot đã có ra mắt 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng.  Hãy cùng đến với loạt ảnh của 2 bộ trang phục tuyệt đẹp này nhé.

Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

Blitzcrank Mũi Khoan Ánh Sáng

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!

LMHT: Hoa mắt với 2 trang phục mới Blitzcrank Mũi Khoan Bóng Tối và Ánh Sáng!