Loading...

PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Phụ huynh đã nhầm, khoa học vừa chứng minh bạo lực và chơi game chẳng liên quan gì đến nhau

Một nghiên cứu gần đây về mối liên hệ được đưa ra giả thuyết giữa các trò chơi video bạo lực và gây hấn đã không tìm thấy mối tương quan tích cực giữa các trò chơi và hành vi của 1.004 người tham gia tuổi teen sau nhiều thử nghiệm.