Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir

Cập nhật hôm nay chủ yếu là hình nền nhưng vẫn có một số hình ảnh mới nhất sau khi sửa đổi của Azir:

your-shop Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 1

Sự kiện Cửa hàng của bạn cũng sẽ quay lại

Cập nhật hình ảnh

arclight-yorick Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 2

Yorick Hồ Quang

arclight-yorick-loading-screen Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 3

Hình nền tải trận

eternal-sword-yi Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 4

Master Yi “Võ Đang”

eternal-sword-yi-loading-screen Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 5

Màn hình tải trận

soaring-sword-fiora Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 6

Fiora đẹp mê hồn

sacred-sword-janna Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 7

Và cuối cùng là Janna

sacred-sword-janna-loading-screen Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 8

Cùng màn hình tải trận

Cập nhật tướng

Azir

.
Chiêu cuối của Azir không còn đẩy những mục tiêu cố gắng tiếp cận ra nữa

Brand

  • Tất cả những chỉnh sửa gần đây sẽ bị dời sang bản cập nhật sau.

Cập nhật trang bị

Lư hương sôi sục

  • Nội tại tăng tốc đánh giảm trở lại từ [20 – 40%] xuống [20 – 35%] do quá mạnh khi thử nghiệm
  • Tương tự nội tại tăng sát thương cũng bị giảm từ [20 – 40] xuống [20 – 35]

ardent-censer-lol-lmht Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 9

Giáp gai góc

bramble-vest Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 10

  • Tổng tiền giảm từ 1200 xuống 1000
    • Giá ghép đồ giảm từ 600 xuống 400
  • Giáp giảm từ 40 trở lại 35 như cũ
  • Sát thương phản lại giảm từ 20 xuống 15

Giáp gai

thornmail-lol-lmht Cập nhật 20/9: Cập nhật loạt hình nền mới cho bộ 3 trang phục kiếm hiệp và Yorick Hồ Quang, Nerf thê thảm chiêu cuối Azir 11

  • Tiền ghép đồ tăng từ 300 lên 500 (tổng tiền không thay đổi, bù trừ với giá ghép đồ của giáp gai góc)