Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh

Theo thông tin từ máy chủ thử nghiệm của Genshin Impact, Clorinde sẽ có lối chơi khá đa dạng và tự do xoay quanh Khế Ước Sinh Mệnh nhưng nhiều đội hình và gameplay có độ khó cao tương tự Arlecchino.

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh

Bộ kĩ năng của Clorinde

Tấn Công Thường - Lời Thề Marechaussee

Tấn Công Thường

 • Thực hiện tối đa 5 lần đánh kiếm liên tiếp.

Trọng Kích

 • Tiêu hao thể lực nhất định, quét kiếm về phía trước và dùng súng để bắn áp chế một khu vực hình quạt.

Tấn Công Khi Đáp

 • Đáp xuống đất từ trên không, tấn công kẻ địch trên đường và gây sát thương phạm vi khi chạm đất.

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 2

E - Thanh Trừng Bóng Tối (Kĩ năng Nguyên Tố)

Chuẩn bị súng lục và tiến vào trạng thái "Tuần Tra Đêm", nơi kết hợp giữa kiếm và súng. Trong trạng thái này, Tấn Công Thường của Clorinde sẽ chuyển thành đòn bắn "Thanh Trừng", sát thương gây ra sẽ chuyển thành Sát Thương Nguyên Tố Lôi không thể bị thay thế; Kỹ Năng Nguyên Tố sẽ được đổi thành "Xuyên Qua Màn Đêm": Dùng kiếm đột kích, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi. Sát thương gây ra từ cách thức trên sẽ được tính là sát thương Tấn Công Thường.

Thanh Trừng

 • Khi Khế Ước Sinh Mệnh bằng hoặc lớn hơn 100% Giới Hạn HP của cô ấy: Tiến hành đòn bắn bình thường;
 • Khi Khế Ước Sinh Mệnh nhỏ hơn 100% Giới Hạn HP của cô ấy: Khi bắn sẽ cung cấp một lượng Khế Ước Sinh Mệnh nhất định dựa trên Giới Hạn HP của Clorinde, bắn ra viên đạn có thể xuyên thấu kẻ địch, gây sát thương cao hơn cho kẻ địch trên đường.

Xuyên Qua Màn Đêm

Xóa Khế Ước Sinh Mệnh của Clorinde, đồng thời căn cứ vào phần trăm Khế Ước Sinh Mệnh đã xóa để cường hóa hiệu quả của lần Xuyên Qua Màn Đêm đó:

 • Khi chưa tiêu hao Khế Ước Sinh Mệnh, sẽ đột kích bình thường bằng kiếm;
 • Khi Khế Ước Sinh Mệnh đã xóa thấp hơn 100% Giới Hạn HP, sẽ tăng phạm vi và sát thương gây ra của lần Xuyên Qua Màn Đêm đó, đồng thời hồi phục HP cho Clorinde, lượng hồi phục căn cứ vào giá trị Khế Ước Sinh Mệnh đã xóa;
 • Khi Khế Ước Sinh Mệnh đã xóa cao hơn hoặc bằng 100% Giới Hạn HP, sẽ thi triển Xuyên Qua Màn Đêm - Hiệp Ước, tăng mạnh phạm vi và sát thương gây ra của lần Xuyên Qua Màn Đêm đó, đồng thời hồi phục lượng lớn HP cho Clorinde.

Ngoài ra, Clorinde khi ở trong trạng thái Tuần Tra Đêm, hiệu quả trị liệu khác ngoài Xuyên Qua Màn Đêm sẽ không có hiệu lực, đồng thời chuyển hóa thành Khế Ước Sinh Mệnh cho cô ấy dựa trên tỉ lệ HP hồi phục nhất định.

Sức Mạnh Nền Tảng: Ousia

 • Mỗi cách một khoảng thời gian, đòn bắn súng của Clorinde sau khi trúng kẻ địch sẽ giáng Lưỡi Dao Nổi Sóng xuống vị trí kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi thuộc tính Ousia.

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 3

Q - Tia Sáng Cuối Cùng (Burst Nguyên Tố)

Cung cấp Khế Ước Sinh Mệnh cho bản thân dựa trên Giới Hạn HP, sau đó tấn công thần tốc bằng cả kiếm và súng, gây Sát Thương Phạm Vi Nguyên Tố Lôi.

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 4

Nội tại

Đột phá cấp 1: Ngọn Lửa Xua Bóng Tối

 • Nhân vật trong đội gần đó sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố Lôi lên kẻ địch, sẽ căn cứ vào 17% Tấn Công của Clorinde để tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi từ Tấn Công Thường và Tia Sáng Cuối Cùng. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến sát thương gây ra từ loại tấn công nêu trên của Clorinde tăng 1530.

Đột phá cấp 4: Thù Lao Của Khế Ước

 • Nếu Khế Ước Sinh Mệnh của Clorinde lớn hơn hoặc bằng 100% Giới Hạn HP, khi giá trị Khế Ước Sinh Mệnh tăng hoặc giảm, Tỷ Lệ Bạo Kích của Clorinde sẽ tăng 10%. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 2 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng.
 • Ngoài ra, trạng thái Tuần Tra Đêm của Thanh Trừng Bóng Tối sẽ được cường hóa: Trong thời gian duy trì, tỉ lệ lượng trị liệu chuyển hóa thành Khế Ước Sinh Mệnh tăng đến 100%.

Nội tại có sẵn: Thu Hoạch Tuần Tra Đêm

 • Hiển thị đặc sản khu vực Fontaine trên bản đồ nhỏ.

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 5

Cung Mệnh của Clorinde

Cung Mệnh 1

 • Trong thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm của Thanh Trừng Bóng Tối, khi Sát Thương Nguyên Tố Lôi gây ra từ Tấn Công Thường của Clorinde trúng kẻ địch, sẽ triệu hồi Ảo Ảnh Tuần Tra gần kẻ địch để hỗ trợ tấn công hai lần, mỗi lần gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi tương ứng với 30% Tấn Công của Clorinde.
 • Hiệu quả này mỗi 1s tối đa kích hoạt một lần, sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được xem là sát thương Tấn Công Thường.

Cung Mệnh 2

 • Hiệu quả từ thiên phú "Ngọn Lửa Xua Bóng Tối" sẽ được cường hóa: Nhân vật trong đội gần đó sau khi kích hoạt phản ứng nguyên tố Lôi lên kẻ địch, sẽ căn cứ vào 24% Tấn Công của Clorinde để tăng Sát Thương Nguyên Tố Lôi từ Tấn Công Thường và Tia Sáng Cuối Cùng. Hiệu quả này duy trì 15s, tối đa cộng dồn 3 tầng, mỗi tầng tính giờ riêng. Khi có đủ 3 tầng, Clorinde sẽ tăng khả năng Kháng Gián Đoạn. Thông qua cách thức này tối đa có thể khiến sát thương gây ra từ loại tấn công nêu trên của Clorinde tăng 2160.
 • Cần mở khóa thiên phú "Ngọn Lửa Xua Bóng Tối".

Cung Mệnh 3

 • Cấp kỹ năng Thanh Trừng Bóng Tối +3.
 • Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung Mệnh 4

 • Khi Tia Sáng Cuối Cùng gây sát thương cho kẻ địch, sẽ căn cứ vào tỉ lệ Khế Ước Sinh Mệnh hiện tại của Clorinde để tăng sát thương cho lần đó, mỗi 1% Khế Ước Sinh Mệnh sẽ khiến sát thương gây ra của Tia Sáng Cuối Cùng lần đó tăng 2%; Thông qua cách thức này, tối đa khiến sát thương gây ra từ Tia Sáng Cuối Cùng tăng 200%.

Cung Mệnh 5

 • Cấp kỹ năng Tia Sáng Cuối Cùng +3.
 • Tăng tối đa đến cấp 15.

Cung Mệnh 6

 • Trong 12s sau khi thi triển Thanh Trừng Bóng Tối, Tỷ Lệ Bạo Kích của Clorinde tăng 10%, Sát Thương Bạo Kích tăng 70%.
 • Ngoài ra, trong thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm, Bóng Của Nến Sáng sẽ xuất hiện trong điều kiện đặc biệt, khiến Clorinde trong 1s giảm 80% sát thương chịu phải, tăng khả năng Kháng Gián Đoạn; Đồng thời truy kích kẻ địch, gây Sát Thương Nguyên Tố Lôi tương ứng với 200% Tấn Công của Clorinde. Sát thương gây ra từ cách thức này sẽ được xem là sát thương Tấn Công Thường.
 • Bóng Của Nến Sáng sẽ xuất hiện trong những tình huống sau:
  ·Khi Clorinde sắp bị kẻ địch tấn công trúng;
  ·Khi Clorinde thi triển Xuyên Qua Màn Đêm - Hiệp Ước.
 • Mỗi Xs tối đa triệu hồi 1 lần Bóng Của Nến Sáng thông qua cách thức trên. Trong một lần thời gian duy trì trạng thái Tuần Tra Đêm tối đa triệu hồi 6 lần Bóng Của Nến Sáng.

Nguyên liệu nâng cấp riêng cho Clorinde

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 6

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 7

Đánh giá ban đầu về Clorinde:

Theo đánh giá của leaker, Clorinde (dù có bộ kĩ năng khá dài dòng và phức tạp) lại cực kì đơn giản và dễ chơi hơn mọi người nghĩ. Cô vẫn sẽ là nhân vật sát thương Lôi đứng sân chính với lối chơi xoay quanh Khế Ước Sinh Mệnh tương tự như Arlecchino mà đa dụng hơn. Thay vì thuần sát thương tự đốt máu và chỉ hồi máu bằng Nộ, Clorinde có thể chủ động tăng/giảm KƯSM thông qua kĩ năng nguyên tố và cũng dễ ghép nhiều đội hình xoay quanh Bung Tỏa, Nở Rộ

Genshin Impact: Leaker tung chi tiết bộ kĩ năng của Clorinde - Sát thương đa dạng lối chơi theo Khế Ước Sinh Mệnh 8