Loading...

[PBE 8.12 lần 7] Thấy hypercarry khổ quá nên Riot không nerf Cuồng Đao Guinsoo nữa, Poppy được buff

Chúng ta hãy cùng đến với những chỉnh sửa dành cho phiên bản 8.12 vừa được Riot công bố trên máy chủ PBE ngày hôm nay.
Loading...

KHÁC

Đây là hoạt ảnh của biểu cảm Hat's Off

[PBE 8.12 lần 7] Thấy hypercarry khổ quá nên Riot không nerf Cuồng Đao Guinsoo nữa, Poppy được buff

CHỈNH SỬA CÂN BẰNG

**Lưu ý: Những chỉnh sửa này chỉ mang tính chất thử nghiệm và có thể không có mặt trên bản cập nhật chính thức. Đừng đặt quá nhiều kỳ vọng!

Poppy

Búa Chấn Động - Q

- Tỷ lệ SMCK cộng thêm tăng từ 80% lên 90%

[PBE 8.12 lần 7] Thấy hypercarry khổ quá nên Riot không nerf Cuồng Đao Guinsoo nữa, Poppy được buff

Taliyah

Phi Thạch - Q

- Sát thương lên tướng tăng từ [40% kể từ sau viên đá thứ nhất] lên [50% kể từ sau viên đá thứ nhất]

[PBE 8.12 lần 7] Thấy hypercarry khổ quá nên Riot không nerf Cuồng Đao Guinsoo nữa, Poppy được buff

Tấm Thảm Bất Ổn - E

[Sát thương không đổi]

- [LOẠI BỎ] Sát thương khi phát nổ giảm từ 50/60/70/80/90 còn 35/45/55/65/75

- Sát thương khi phát nổ theo tỷ lệ SMPT giảm từ 30% còn 20%

[PBE 8.12 lần 7] Thấy hypercarry khổ quá nên Riot không nerf Cuồng Đao Guinsoo nữa, Poppy được buff

Cuồng Đao Guinsoo

Tổng chi phí hoàn lại từ 3600 về 3300 vàng

- Chi phí hợp thành hoàn lại từ 1290 về 990 vàng

    Bình Luận