Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh

Chúng ta hãy cùng đến với những chi tiết bản cập nhật 8.20.

Thay đổi về tướng

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 1.

W - Tinh Hoa Tuôn Chảy

Ezreal bắn một quả cầu, dính vào tướng hoặc mục tiêu đầu tiên dính phải. Tấn công vào mục tiêu đó bằng kĩ năng hoặc đòn đánh sẽ phát nổ. Nếu kích hoạt phát nổ này bằng kĩ năng, năng lượng sẽ hồi lại.

SÁT THƯƠNG: 75/120/165/210/255 sát thương phép

TỈ LỆ: 0.6 sức mạnh công kích cộng thêm + 0.7 sức mạnh phép thuật

TẦM SỬ DỤNG: 1150 (bằng với tầm của Q - Phát Bắn Thần Bí)

THỜI GIAN HỒI: 12 giây

THỜI GIAN TỒN TẠI CỦA CẦU: 4 giây

TIÊU HAO: 50 năng lượng

NĂNG LƯỢNG HỒI LẠI KHI KÍCH NỔ BẰNG KĨ NĂNG: 60 cộng với lượng năng lượng của kĩ năng kích nổ Tinh Hoa Tuôn Chảy

MỤC TIÊU: Tinh Hoa Tuôn Chảy có thể bám vào tướng địch, quái khủng, trụ, nhà lính, và cả nhà chính Nexus

Q - Phát Bắn Thần Bí

TỈ LỆ: 0.4 sức mạnh phép thuật ⇒ 0.3 sức mạnh phép thuật

E - Dịch Chuyển Cổ Học

Tia bắn ra sau khi sử dụng Dịch Chuyển Cổ Học sẽ ưu tiên kẻ địch đang chịu ảnh hưởng bởi Tinh Hoa Tuôn Chảy

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 2.

R - Phi Hồ

THỜI GIAN HỒI: 110/95/80 giây ⇒ 130/105/80 giây

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 3.

E - Quất Roi

SÁT THƯƠNG KHI CƯỜNG HÓA: 95/115/135/155/175 ⇒ 75/100/125/150/175

R - Hắc Ám Bùng Nổ

SÁT THƯƠNG: 150/275/400 ⇒ 125/250/375

SÁT THƯƠNG HẠ GỤC: 300/550/800 ⇒ 250/500/750

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 4.

Chỉ số Cơ bản

SMCK CƠ BẢN: 66 ⇒ 63

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 5.

Nội Tại – Lời Thì Thầm

Sửa lỗi: Mưa Kiếm không còn kích hoạt ở đòn đánh đầu tiên của Jhin. Nó vẫn sẽ hoạt động với những đòn kế tiếp như bình thường.

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 6.

W - Thủy Triều

LƯỢNG MÁU HỒI: 65/95/125/155/185 (+0.3 sức mạnh phép thuật) ⇒ 60/85/110/135/160 (+0.3 sức mạnh phép thuật) (sát thương lên tướng không đổi)

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 7.

Chỉ số Cơ bản

TỐC ĐỘ HỒI MÁU CƠ BẢN: 9 máu mỗi 5 giây ⇒ 7.5 máu mỗi 5 giây

NGỌC

Thu Thập Hắc Ám

SÁT THƯƠNG CƠ BẢN: 40-80 (ở cấp 1-18) ⇒ 20-60 (ở cấp 1-18)

TRANG PHỤC VÀ ĐA SẮC

Heimerdinger Luyện Rồng

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 8.

Malzahar Công Nghệ

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 9.

Amumu Hỏa Ngục và Gói Đa Sắc

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 10.
Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 11.

Gói Đa Sắc Lulu Luyện Rồng

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 12.

Gói Đa Sắc Tristana Luyện Rồng

Chi tiết LMHT phiên bản 8.20: Ezreal được cập nhật, hàng loạt tướng hot bị giảm sức mạnh - Ảnh 13.
    Bình Luận