Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard

Là nhân vật Bảo Hộ số Ảo 5 sao mới với cơ chế tạo khiên cho đồng đội liên tục không ngừng nghỉ, leaker đã hé lộ sớm chi tiết bộ kĩ năng của Aventurine sắp ra mắt và đang được đánh giá khá cao trong cộng đồng Honkai Star Rail.

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard

Bộ kĩ năng của Aventurine

Lưu ý: Chỉ số kỹ năng đang ở cấp cao nhất

Tấn công thường: Đặt Cược Trực Quan

 • Hồi Năng Lượng : 20
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh Đơn : 30

Gây Sát Thương Số Ảo cho 1 kẻ địch chỉ định tương đương 130% Phòng Thủ của Aventurine.

Chiến Kỹ: Đá Tảng Phồn Thịnh

 • Hồi Năng Lượng : 30
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Cung cấp cho toàn bộ phe ta Khiên "Tiền Cược Vững Chắc" có thể triệt tiêu sát thương bằng 31.5% Phòng Thủ +461 của Aventurine, duy trì 3 hiệp. Khi nhận trùng "Tiền Cược Vững Chắc", lượng Khiên có thể cộng dồn, tối đa không vượt quá 67.5% +923 Phòng Thủ hiện tại của Aventurine.

Tuyệt kỹ: Huân Tước Vòng Quay

 • Hồi Năng Lượng : 5
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh đơn: 90

Ngẫu nhiên nhận được 1 đến 7 điểm "Cược Mù", sau đó khiến 1 đơn vị phe địch chỉ định rơi vào trạng thái "Hoảng Hốt", duy trì 3 hiệp, và gây cho 1 đơn vị phe địch chỉ định Sát Thương Số Ảo bằng 324% Phòng Thủ của Aventurine. Khi mục tiêu phe ta đánh trúng mục tiêu phe địch ở trạng thái "Hoảng Hốt", Sát Thương Bạo Kích gây ra tăng 18%.

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 2

Thiên Phú: Nòng Súng Bên Phải

 • Hồi Năng Lượng : 1
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : Đánh đơn: 10

1 đơn vị phe ta có "Xu Cược Kiên Cố" tăng Kháng Hiệu Ứng 62.5%, và sau khi bị tấn công, khiến Aventurine nhận 1 điểm "Mù", khi Aventurine có "Xu Cược Kiên Cố" có thể kháng hiệu ứng xấu loại khống chế, hiệu ứng này cứ 2 hiệp có thể kích hoạt 1 lần, và sau khi bị tấn công sẽ nhận thêm 1 điểm "Mù". Sau khi "Mù" đạt 7 điểm, Aventurine tiêu hao 7 điểm năng lượng phát động 7 đoạn Đòn Đánh Theo Sau, mỗi đoạn tấn công sẽ gây cho 1 đơn vị phe địch Sát Thương Số Ảo bằng 31.25% Phòng Thủ của Aventurine, "Mù" tối đa 10 điểm.

Bí Kỹ: Đỏ Hay Là Đen

 • Hồi Năng Lượng : 0
 • Phá Vỡ Điểm Yếu : 0

Sau khi dùng Bí Kỹ sẽ nhận 1 loại hiệu ứng sau, sử dụng trùng sẽ bảo lưu hiệu ứng mới nhất:

 • Có xác suất tăng 36% Phòng Thủ;
 • Có xác suất lớn tăng 24% Phòng Thủ;
 • Có xác suất nhỏ tăng 60% Phòng Thủ.
 • Khi bắt đầu trận đấu tiếp theo, Aventurine tăng Phòng Thủ theo giá trị tương ứng, duy trì 2 hiệp.

Vết Tích của Aventurine

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 3

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 4

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 5

Nguyên liệu nâng cấp của Aventurine

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 6

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 7

Tinh Hồn của Aventurine

E1: Nước Cờ Tù Nhân

 • Mục tiêu phe ta có "Xu Cược Kiên Cố" tăng 20% Sát Thương Bạo Kích. Hiệu quả "Mù" nhận từ đường "Bingo!" không còn giới hạn số lần kích hoạt, cần mở khóa được "Bingo!".

E2: Lý Tính Hữu Hạn

 • Khi thi triển Tấn Công Thường sẽ khiến Kháng Tất Cả Thuộc Tính của mục tiêu giảm 12%, duy trì 3 hiệp.

E3: Bội Số Cao Nhất

 • Cấp Tuyệt Kỹ +2, tối đa không quá 15 cấp; Cấp Thiên Phú +2, tối đa không quá cấp 15.

E4: Hành Hình Đột Ngột

 • Khi kích hoạt Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú, sẽ tăng 40% Phòng Thủ của Aventurine trước, duy trì 2 hiệp, đồng thời tăng thêm 1 số đòn đánh trong một lượt của Đòn Đánh Theo Sau của Thiên Phú.

E5: Chán Ghét Mơ Hồ

 • Cấp Chiến Kỹ +2, tối đa không quá cấp 15; Cấp Tấn Công Thường +1, tối đa không quá cấp 10.

E6: Trò Chơi Săn Hươu

 • Mỗi khi có 1 đồng đội sở hữu Khiên, sát thương gây ra bởi Aventurine tăng 50%.

Honkai Star Rail: Leaker tung bộ kĩ năng của Aventurine - Bảo Hộ chuyên tạo khiên vượt mặt Gepard 8

Đánh giá sơ bộ

Aventurine hiện tại đang được đánh giá là một nhân vật hỗ trợ tạo khiên khá ổn định và có thể thay thế Gepard cho các cơ chế yêu cầu hỗ trợ khiên liên tục (và khắc chế healer nếu có). Bù lại với việc tiêu hao chiến kỹ để tạo khiên, Aventurine có kèm thêm debuff và đòn đánh theo sau có thể tạo thêm khiên cần thiết cho đồng đội dù không đến lượt mình, cải thiện rất nhiều với các cơ chế sắp tới của HSR.