×

I Win

Tốc Chiến 2.4c: Chi tiết bản cập nhật mới Liên Minh Tốc Chiến

Bản cập nhật Tốc Chiến 2.4c sẽ cân bằng lại những vị tướng có khả năng lăn cầu tuyết quá áp đảo trong meta hiện tại của Liên Minh Tốc Chiến.

Chào mừng đến với bản cập nhật Tốc Chiến 2.4c! Đây là bản cập nhật mang đến một vài thay đổi để cân bằng lại những vị tướng có khả năng lăn cầu tuyết quá áp đảo, bên cạnh đó là sự xuất hiện của Lucian Cao Bồi và Senna Cao Bồi đang được mong đợi bấy lâu. 

Chi tiết bản cập nhật Tốc Chiến 2.4c:

Cập nhật Tướng

Lucian

Máu: 570 Máu → 610 Máu

Truy Cùng Diệt Tận:

- Hồi chiêu: 23/20/17/14 giây →22/19/16/13 giây

Rammus

Rammus đang sở hữu sức mạnh quá khủng sau loạt thay đổi gần đây nhằm cải thiện khả năng dọn rừng đầu trận

Quả cầu tốc độ:

- Sát thương: 105/150/195/240 → 110/140/170/200

Thế Thủ

- Tỷ lệ giáp theo sát thương nội tại: 10% → 8%

- Tỷ lệ giáp theo sát thương kích hoạt: 15% → 12%

- Sát thương cộng thêm lên quái: 150% → 175%

Rengar

Giáp: 45 → 40

Sức Mạnh Công Kích: 70 → 64

Sona

Sona sẽ bị hạn chế khả năng gây sát thương 

Khúc Cao Trào

- Sát thương kích hoạt: 40/80/120/160 → 40/75/110/145

- Tỷ Lệ SMPT kích hoạt: 50% → 40%

- Tỷ lệ SMPT cộng thêm cho đồng minh trong hào quang: 30% → 20%

Khúc Cao Trào

- Hồi chiêu: 90/75/50 giây →100/80/60 giây

Teemo

Hồi Máu: 7,5 → 6

Máu mỗi cấp: 115 Máu → 105 Máu (Máu cấp 15: 2180 Máu → 2040 Máu)

Giáp: 35 → 30

Giáp mỗi cấp: 4,3 → 3,9

(Giáp cấp 15: 96 → 85)

Cập nhật Trang bị

Tụ Bão Zeke

- Tổng chi phí: 2800 Vàng → 2.700 Vàng (Chi phí kết hợp: 900 Vàng → 800 Vàng)

- Tỷ lệ làm chậm của Hiệp Ước Băng Hỏa: 40% → 50%

- Sát thương phép mỗi giây của Hiệp Ước Băng Hỏa: 40 → 60

Trang phục mới

Trang phục Lucian Cao Bồi
Trang phục Senna Cao Bồi
    Bình Luận