Thuê Server Giá Chỉ 1.650.000Đ / Tháng !!

Cách yêu cầu Apple hoàn lại tiền cho ứng dụng mua nhầm hoặc quá rởm

Apple vừa đăng tải hướng dẫn gửi yêu cầu hoàn tiền cho ứng dụng, dịch vụ đã mua.

Một số giao dịch mua hàng từ App Store, iTunes Store, Apple Books hoặc các dịch vụ khác của Apple có thể đủ điều kiện để được hoàn tiền. Bạn có thể sử dụng bất kỳ thiết bị nào có trình duyệt web để yêu cầu hoàn lại tiền.

Cách yêu cầu hoàn lại tiền

- Truy cập reportaproblem.apple.com.

- Đăng nhập bằng Apple ID và mật khẩu của bạn.

- Nếu bạn thấy nút "Báo cáo" hoặc "Báo cáo sự cố" bên cạnh mặt hàng mà bạn muốn yêu cầu hoàn lại tiền, hãy nhấp vào nút đó.

- Làm theo hướng dẫn trên trang để chọn lý do bạn muốn được hoàn lại tiền và gửi yêu cầu của mình.

Cách yêu cầu Apple hoàn lại tiền cho ứng dụng mua nhầm hoặc quá rởm - 1

Danh mục các ứng dụng, dịch vụ có thể được hoàn tiền trên App Store.

Nếu bạn không thể yêu cầu hoàn lại tiền trên reportaproblem.apple.com

- Nếu khoản phí đang chờ xử lý, bạn chưa thể yêu cầu hoàn lại tiền. Sau khi giao dịch hoàn thành, bạn hãy yêu cầu hoàn lại tiền.

- Nếu bạn có một đơn đặt hàng chưa thanh toán, bạn cần thanh toán cho đơn hàng đó trước khi yêu cầu hoàn lại tiền. Bạn có thể cần cập nhật thông tin thanh toán của mình.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu hoàn lại tiền hoặc về các khoản hoàn lại khác mà bạn không thể yêu cầu trên reportaproblem.apple.com, hãy liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Apple.

Lưu ý: Điều kiện hoàn lại tiền có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực.

Nếu bạn hoặc một thành viên trong gia đình đã mua nhầm một mặt hàng, hãy thiết lập "Thời gian sử dụng" để ngăn việc mua hàng không chủ ý trong tương lai. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu nhập mật khẩu khi mua hàng, ngăn chặn một số loại sản phẩm hoặc vô hiệu hóa hoàn toàn việc mua hàng.

    Bình Luận