Checkin-Holic: 8 năm và sẽ vẫn tiếp tục đi khi còn có thể - Hà Thu

Đi đâu ko quan trọng, quan trọng là đi với ai...

Quen nhau tình cờ trong chuyến đi Lào 2011 đến nay sau 8 năm bọn mình có rất nhiều chuyến đi cùng nhau...

Sẽ vẫn tiếp tục đi khi còn có thể.

Châu Âu

 • Đức

 • Pháp

 • Ý

 • Thụy Sĩ

 • Nước khác

Châu Á

 • Thái Lan

 • Nhật Bản

 • Hàn Quốc

 • Lào

Việt Nam

 • Hội An

 • Phú Quốc

 • Đà Nẵng

 • Địa điểm khác

  Bình Luận