Loading...

PC/CONSOLE RSS Tin Tức PC/CONSOLE Mới Cập Nhật

Nguyên nhân Aerith không thể được hồi sinh trong Final Fantasy VII được Square Enix tiết lộ

"Chúng tôi muốn nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự sống và sự sống luôn đi kèm mới những mất mát. Đó là cách chúng tôi bắt đầu với Final Fantasy VII. Đó chính là ý tưởng cốt lõi của chúng tôi." - Yoshinori Kitase, Director của Final Fantasy VII đã tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn.